Maailman meret huutavat apua

Suomalaisina olemme tottuneet kuulemaan uutisista Itämeren ja Suomenlahden surullisesta tilasta. Suhteellisen pienenä ekosysteeminä saastuminen muodostui valtavaksi ongelmaksi, mutta viime vuosien pelastustoimien ja päästörajoitusten myötä tilanne on hieman parantunut.

Suomenlahden surullisesta
Suomenlahden surullisesta

Toisin on massiivisten valtamerien laita. Vuosisatoja ihmiset ovat kaataneet jätteensä mereen ajatellen, että sen suuruus kompensoi sinne heitetyt roskat ja kemikaalit. Valtavana systeeminä se pystyikin piilottamaan pitkän aikaa kasvavan ongelman, mutta viime vuosina on ympäri maailman herätty huomaamaan, että asioiden on muututtava. Kuvat eksoottisista rannoista toiselta puolen maailmaa ovat esitelleet valkoisia hiekkarantoja ja kirkkaita vesiä, mutta ongelman laajetessa viimeaikaiset kuvat ovat esitelleet enemmän jätteiden saastuttamia rantoja, joille ei kukaan lomalle halua. Koralliriuttojen kuolemista on tiedetty jo useita vuosia, mutta ratkaisua ongelmaan etsitään edelleen. Valtamerien kierto aiheuttaa sen, että jätteet ja muut kemikaalit ajan saatossa ajautuvat hyvin kauas alkuperäisestä paikasta, ja yleismaailmallisia suojeluohjelmia on hankala aikaansaada. Yhdistyneet Kansakunnat on tiedostanut ongelman jo yli 50 vuotta, ja länsimaissa asiaan on puututtu rankalla kädellä. Se ei kuitenkaan auta kokonaisvaltaisesti, sillä Aasian ja Afrikan maista meriin silti syötetään jätteitä suoraan. Infrastruktuuri ei myöskään estä kauempana sisämaassa valumisongelman takia meriin päätyviä kemikaaleja ja jätteitä.

Muovi ei hajoa helposti

Jokaisella on myös peiliin katsomisen paikka itsellään. Muovijäte on yksi suurin meriä uhkaava saaste, ja jos lomallaan ostelee useita muovipulloja vettä maissa, joissa kierrätys ei ole vielä normi, voi olla melkein varma, että tyhjät pullot päätyvät mereen. Länsimaissa muovipussien kulutus on saatu kuriin tekemällä ne maksullisiksi. EU harkitsee koko unionin kattavaa muovipussien käyttöä hillitsevää direktiiviä. Kenia ja Ruanda ovat kieltäneet muovipussien valmistuksen ja käytön kokonaan, ja lain rikkomisesta seuraa todellisia sanktioita. Tyynellä valtamerellä kellluu jättimäinen jätesaari, joka on melkein kokonaan muovista koostunut. Se löytyi jo 90-luvun alussa ja on siitä lähtien jatkanut kasvuaan. Kooltaan se vastaa kolmea Ranskan kokoista aluetta. Noin 79 000 tonnia muoviroskaa pyörii yhtenä suurena kasana Hawaijin ja Kalifornian välisellä merialueella. Muoviroskalautasta kolme neljäsosaa on yli viisi senttisiä muovituotteita tai niiden palasia. Mikromuovin osuus on noin kahdeksan prosenttia. Mikromuovi on joko isomman kappaleen hajoamistulos tai kosmetiikkateollisuuden tuotteen osa. Mikromuovia on lähes mahdoton poistaa meristä tai järvistä joissa sitä tavataan. Yhdysvallat ja Iso Britannia ovat nyt kieltäneet tuotteet, joista mikromuovia löytyy kuten suihkugeeleistä tai kuorintavoiteista. Se on niin haitallista, että sitä löytyy jopa juomavedestä, joten voi vain kuvitella mitä se tekee valtamerien ekosysteemille. Meriin päätyy vuositasolla arviolta 12,2 miljoonaa tonnia muovia vuodessa. Muovijäte on kasvava ongelma Filippiineillä ja laajemmin Aasiassa. On arvioitu, että 60 prosenttia mereen päätyvästä muovijätteestä tulee Kiinasta, Indonesiasta, Filippiineiltä, Vietnamista ja Sri Lankasta.

Massiivisia ongelmia merten eläimille

Tuhansia kilpikonnia kuolee vuosittain muoviroskaan. Ne joko syövät muovipusseja luullen niitä meduusoiksi tai pienempiä muovin kappaleita edelleen erehtyen, että ne ovat ravintoa. Eivätkä kilpikonnat ole ainoita mereneläviä, joita huijataan vastaavalla tavalla. Merilinnut ja muut merinisäkkäät kärsivät muoviroskasta myös. Jolleivat ne erehdy pitämään sitä ruokana, ne saattavat sotkeutua muovipusseihin tai muihin isompiin roskiin ja hukkua. Kalat kuolevat muoviin myös. Varsinkin mikromuovit, joita siis löytyy jo juomavedestäkin ovat helposti elimistöön joutuvia, ja suuremmassa mittakaavassa on pelkona, että ne päätyvät takaisin ihmisen lautaselle. Kerta-annos ei ketään tapa, mutta kumuloituva ongelma saattaa pian muuttaa meristä maalle.