Maailman pisimmät joet

Maailman pisimpien jokien listaan kuuluu lukuisia yli 1000 kilometrin pituisia jokia. Niistä moni sijaitsee Aasiassa ja Etelä-Amerikassa. Euroopassa ei ole kovinkaan monta yli 1000 kilometrin pituista jokea. Afrikasta niitä löytyy myös huomattava määrä ja Pohjois-Amerikastakin jonkun verran. Jokien täysin tarkan pituuden mittaaminen voi olla jonkin verran haastavaa, sillä osia niistä voi kuivua vuodenajan mukaan ja niistä haarautuvia sivujokia voi olla hyvinkin monta.

Niil
Niil

Afrikassa virtaava Niili kulkee läpi 11 eri maan. Niilin pituudeksi on arvioitu noin 6695 kilometriä. Pituus vaihtelee hieman riippuen siitä, millä tavalla sitä mitataan. Niilin varrelle sijoittuu monia merkittäviä kaupunkeja, ja joella on ollut todella suuri merkitys kautta aikojen merkittävänä liikenneväylänä. Muinainen Egyptin sivilisaatio syntyi tämän joen varsilla ja sillä on todella pitkä historia.

Amazon kulkee Etelä-Amerikan pohjoisosissa yhteensä seitsemän maan läpi. Amazonin pituudesta on kiistelty pitkään ja sen onkin väitetty olevan pitempi kuin Niilin sijoittuen näin maailman pisimmäksi joeksi. Amazonin mittaaminen on todella haastavaa, sillä esimerkiksi tulva-aikoina, monet sen mutkista suoristuvat ja sen tarkkaa mereen laskukohtaa on vaikea määritellä. Amazonin historia ulottuu kuitenkin myös miljoonien vuosien päähän, ja se on ollut merkittävässä roolissa monelle kehitykselle Etelä-Amerikassa.

Amazon ja Niili jatkavat kilpailua ensimmäisestä paikasta varmasti vielä hyvin pitkään, mutta kolmanneksi pisimmän joen Jangtsen sijoitus on selvä. Kiinassa sijaitseva joki tarkoittaa kiinankieliseltä nimeltään myös pitkää jokea. Se on noin 6300 kilometriä pituudeltaan ja kulkee läpi Kiinan jakaen sen näin pohjoiseen ja eteläiseen Kiinaan. Jangtse on tulvinut usein hyvinkin kohtalokkaasti ja sen tulvia on pyritty estämään erilaisilla padoilla.

Mississippi joki lukeutuu maailman neljänneksi pisimmäksi joeksi, kun mukaan lasketaan sen sivujoet Missouri ja Jefferson. Sen pituus riippuu, miten se lasketaan ja arviot liikkuvat noin 3700-4100 kilometrin välillä. Se kulkee Yhdysvalloissa kymmenen osavaltion läpi. Sen pituus on muuttunut hieman ajan myötä eroosion ja muiden luonnollisten ilmiöiden vaikutuksesta.

Pohjoisen pallonpuoliskon pisin joki on Venäjällä ja Mongoliassa virtaava Jenisei. Kun siihen lasketaan mukaan sen sivujoet Angara Siperiassa ja Selenga Mongoliassa pituudeksi tulee noin 5500 kilometriä. Jenisei sijaitsee niin pohjoisessa, että suurin osa siitä on jäässä yli puolet vuodesta.

Jokia ympäri maailmaa

Yli tuhannen kilometrin pituisia jokia löytyy maailmasta noin 176 kappaletta. Toisten arvioiden mukaan niitä on vähemmän ja toisten enemmän. Pituuden mittaaminen on hankalaa, sillä se riippuu paljon vuodenajasta, mittaustyylistä sekä sivujokien erilaisista haaroista.

Volga
Volga

Volga sijaitsee Venäjällä Euroopan puolella ja on merkittävä kuljetusreitti. Se on erittäin runsasvetinen joki, jonka voimakasta virtausta on tasoitettu erilaisilla tekojärvillä. Euroopan toiseksi pisin joki on Tonava ja kun sen alkulähde Breg lasketaan mukaan, se virtaa kymmenen maan läpi. Se toimii myös monessa paikassa valtioiden välisenä rajana.

Australian pisin joki Murray on pituudeltaan 2375 kilometriä. Sen virtaus on melko pientä ja se kuivuukin kokonaan toisista osista vuodenajan mukaan. Joella on merkittävä osa maatalouden kannalta ja sen ympäröiviä alueita pidetäänkin Australian tärkeimpinä ruoan tuottajina.

Muita merkittäviä jokia löytyy ympäri maailmaa. Kiinassa on valtavan kokonsa vuoksi suhteellisen suuri määrä yli tuhannen metrin jokia kuten muuallakin Aasiassa. Yhdysvalloista ja Kanadasta löytyy myös pitkiä jokia kuten Athabasca ja Ottawa. Afrikan merkittäviä jokia Niilin lisäksi ovat Niger ja Kongo, jotka toimivat tärkeinä liikenneväylinä eri maiden välillä. Monet Etelä-Amerikan joet virtaavat loppujen lopuksi Amazoniin.