Merien monimuotoisuus

Biodiversiteetti eli tutummalta nimeltään luonnon monimuotoisuus on yleinen nimike kuvaamaan jonkun tietyn alueen elollista monipuolisuutta. Sen yleinen mittari on nimenomaan erilaisten lajien monimuotoisuus, niiden perinnöllinen muuntelu, sekä niiden luomien ekosysteemien monimuotoisuus. Biodiversiteetti sisältää erikseen merien monimuotoisuuden. Merissä on valtavan suuri määrä monimuotoisuutta, peittäväthän valtameret jo itsessään yli 70 prosenttia maapallon pinta-alasta ja pieneliöt, jotka elävät niissä tuottavat yli puolet käyttämästämme hapesta. Meriemme tila kuitenkin huolestuttaa tutkijoita, sillä niissä esiintyvä monimuotoisuus on alkanut pienentyä vuosi vuodelta.

Merien monimuotoisuus
Merien monimuotoisuus

Eläimet jaetaan pääjaksoihin, mikä tarkoittaa eläinten tieteellistä luokittelua. Näitä pääjaksoja on yhteensä 33, joista merestä löytyvät eliöt kuuluvat 32:een eri pääjaksoon. Maalla asuu enemmän eliöitä lähinnä sen suuren hyönteiskannan takia, mutta siinä missä maalla ei yksinään esiinny yhtäkään pääjaksoa, meressä on pääjaksoja, jotka esiintyvät vain ja ainoastaan meressä. Merien monimuotoisuus koostuu eliöistä, joilla on todella suuri merkitys joko suorasti tai epäsuorasti sekä merien että ihmisen hyvinvointiin.  On selvää, että meressä esiintyy tiettyjä lajeja joilla on erittäin iso ja tärkeä rooli koko ekosysteemin pyörittämisessä ja näiden lajien kuoleminen tarkoittaisi huolestuttavaa epätasapainoa koko maailman ekosysteemiin. Siksi meret ovat niin tärkeitä maapallon koko elämän säilymisen kannalta.

Merien monimuotoisuuden hyöty ihmisille

Meristä saadaan maittavaa kalaa ympäri maailmaa. On arvioitu että jopa 15% ihmisen kuluttamasta eläinproteiinista tulee kalastuksen kautta. Myös eri puolilla maailmaa sijaitsevat upeat rannat antavat paikallisille ihmisille mahdollisuuden harjoittaa turismia elinkeinonaan. Merien monipuolinen tarjonta on tärkeä talouden lähde ja niistä voidaan myös hyödyntää eri asioita lääketieteen käyttöön. Erityisesti erilaiset merilevä lajikkeet ovat aikojen saatossa osoittautuneet hyödylliseksi, sekä ihonhoidollisiin tarkoituksiin, että lääkkeiden valmistukseen. Niistä uutetaan erilaisia aineita, jotka sen jälkeen lisätään muun muassa vartalovoiteisiin, hammastahnan valmistukseen, liimaan, kastikkeisiin ja jopa paperin valmistukseen. Myös lukuisia eri eläinlajeja hyödynnetään erityisesti lääkkeiden valmistukseen. Maailman meret ovat kuitenkin valtavia ja suurinta osaa niiden sisältämästä elämästä ei edes vielä tunneta. Täten ihminen ei siis vielä edes ole löytänyt kaikkia mahdollisia hyötyjä mitä meren monimuotoisuus voi tarjota esimerkiksi lääketieteen avuksi.

Merien monimuotoisuuden suojelu

Merien monimuotoisuuden säilyttäminen on elintärkeää koko ihmiskunnan kannalta. Monimuotoisuus perustuu siihen, että lajeja on tarjolla tarpeeksi monta. Jos yksi laji kuolee sukupuuttoon, se pystytään korvaamaan toisella samankaltaisella lajilla. Lajit tarvitsevat toisiaan elääkseen, ne täydentävät ja suojelevat toisiaan. Jos tämä verkosto häiriintyy, koko ekosysteemi voi romahtaa ja seuraukset voivat olla kohtalokkaat.

Siksi merien suojelu onkin niin tärkeää. Liikakalastus on pienentänyt monien kalalajien määrää huomattavasti. Moni maailman kalakannoista on jo loppunut tai näyttää pahoja merkkejä loppumisestaan. Muoviromu aiheuttaa suuria ongelmia meren monimuotoisuudelle ja tappaa mereneläviä. Saasteet ovat tehneet toisista rannikkoalueista lähes hapettomia. Usein kuullaan puhuttavan koralliriuttojen kuolemisesta. Miksi nämä koralliriutat sitten ovat niin tärkeitä? Ne tarjoavat kodin ja elinympäristön yli 4000:lle kalalajille, sekä lukemattomille muille mereneläville. Ne muodostavat yksinään yhden meren merkittävimmistä monimuotoisuuksista. Näiden lajien hengissä säilyminen riippuu koralliriuttojen terveydestä ja siksi meillä ei olisi enää varaa menettää niitä enempää. Meriä tulisi suojella entistä enemmän. Valitettavasti meret eivät useinkaan ole suojelun kohteena. Niistä on suojeltuna vain alle 4% kun taas maa-alueissa sama luku yltää yli 15%:iin. On kuitenkin tehty tutkimuksia, joissa ihmisten aiheuttamat haitat on poistettu merialueilta ja niiden ekosysteemin on nähty toipuvan ja osoittavan palautumisen merkkejä. Merien monimuotoisuus on elintärkeää meidän kaikkien kannalta ja siksi ehdottomasti yksi tärkeimpiä suojelun kohteita.