Veden saastuminen: tosiasiat, tyypit, syyt ja vaikutukset

Veden pilaantuminen tapahtuu, kun haitalliset aineet – usein kemikaalit tai mikro-organismit – saastuttavat jokia, järviä, valtameriä, pohjavettä tai muita vesistöjä ja siten heikentää veden laatua tekemällä siitä haitallista, jopa myrkyllistä ihmiselle ja ympäristölle.

Veden saastuminen tosiasiat, tyypit, syyt ja vaikutukset
Veden saastuminen tosiasiat, tyypit, syyt ja vaikutukset

Mitä on veden saastuminen ja mitkä ovat syyt?

Vesi on ainutlaatuisen altis saastumiselle. Universaalina liuottimena tunnettu vesi pystyy liuottamaan enemmän aineita kuin mikään muu maapallon neste. Siksi myös vesi on niin helposti saastuvaa. Myrkylliset aineet maatiloista, kaupungeista ja tehtaista liukenevat helposti ja sekoittuvat veteen aiheuttaen saastumista. ‘

Veden saastumisen yleisimmät tyypit

Maatalous

Maatalous on vakava veden saastuttaja. Kun sataa, lannoitteita, torjunta-aineita ja eläinjätteitä tiloista ja karjankasvatuksessa käytettyjä ravinteita ja taudinaiheuttajia, kuten bakteereja ja viruksia, huuhtoutuu vesistöihimme. Veden ja ilman ylimääräisen typen ja fosforin aiheuttama ravinteiden pilaantuminen on maailman suurin vedenlaadun uhka ja voi aiheuttaa leväkukintoja ja myrkyllistä sinilevää, jotka ovat haitallisia ihmiselle ja eläimille.

b. Jätevedet ja jätevedet
Käytetty vesi on jätevettä. Termi sisältää myös sadeveden valumisen, kun sademäärä kantaa tien suoloja, öljyä, rasvaa, kemikaaleja ja roskia läpäisemättömiltä pinnoilta vesistöömme. Yli 80 % maailman jätevesistä virtaa takaisin ympäristöön ilman, että niitä käsitellään tai käytetään uudelleen. Joissakin vähiten kehittyneissä maissa luku on jopa 95 %.

C. Öljyn pilaantuminen
Suuret öljyvahingot voivat hallita uutisotsikoita, mutta kuluttajat muodostavat suurimman osan öljysaasteisista meristämme, mukaan lukien öljy ja bensiini, jota tippuu miljoonista autoista ja kuorma-autoista joka päivä. Lisäksi lähes puolet arvioidusta yhden miljoonan tonnin öljystä, jota kulkee vuosittain meriympäristöön, tulee tehtaista, maatiloilta ja kaupungeista.

Merellä säiliöalusten öljyvahingot muodostavat noin 10 % öljyistä ympäri maailman, kun taas laivaliikenteen säännöllinen toiminta – sekä laillisten että laittomien päästöjen osalta – on noin 30 %. Öljyä vapautuu luonnollisesti myös merenpohjan alapuolelta murtumien kautta.


d. Radioaktiiviset aineet
Radioaktiivinen jäte on saastumista, jota syntyy säteilystä. Sitä tuottavat mm. uraanikaivostoiminta, ydinvoimalat, yliopistot ja sairaalat, jotka käyttävät radioaktiivisia aineita tutkimukseen ja lääketieteeseen. Radioaktiiviset jätteet voivat säilyä ympäristössä tuhansia vuosia, mikä tekee hävittämisestä merkittävän haasteen. Epäasianmukaisesti hävitetty jäte uhkaa pohjavesiä, pintavettä ja vesistöjä.

Mitkä ovat veden saastumisen vaikutukset?

Veden saastumisen aiheuttama pääasiallinen ongelma on, että se tappaa vesistöistä riippuvia organismeja. Ekosysteemit voivat myös muuttua tai tuhoutua voimakkaasti veden pilaantumisesta.Saastuminen häiritsee myös luonnollista elintarvikeketjua. Pienet eläimet syövät epäpuhtauksia, kuten lyijyä ja kadmiumia. Myöhemmin nämä eläimet kuluttavat kaloja ja äyriäisiä, ja elintarvikeketjua häiriintyy edelleen kaikilla tasoilla.

Lopulta tämä vaikuttaa myös ihmisiin. Ihmiset voivat saada sairauksia syömällä myrkytettyjä meren eläviä ja käyttämällä saastunutta vettä. Monissa köyhissä maissa on koleraa ja muita tauteja, jotka johtuvat saastuneiden vesien huonosta käsittelystä.

Suomen vesistöjen tila

Suuri osa Suomen pintavesistä – joista 65 %, järvistä 85 % ja rannikkovesistä 25% – on ekologiselta tilaltaan erinomaisia tai hyviä. Hyvin heikommassa tilassa on 35 %  jokipituudesta, 15 % järvipinta-alasta ja 75 %  rannikkovesien kokonaispinta-alasta. Vesien ekologista ja kemiallista tilaa sekä muita vesienhoitoon liittyviä aineistoja voi tarkastella Suomen ympäristökeskuksen ja ELY-keskuksen ylläpitämästä sovelluksesta nimeltä Vesikartta., jossa tarkastelun tason saa esim. yksittäisen järven, joen, pohjaveden tai merialueen mukaisesti. 

Mitä kukin voi omalta osaltaan tehdä veden saastumisen ehkäisemiseksi?


On olemassa joitakin yksinkertaisia ​​tapoja, joilla voi estää veden saastumisen tai ainakin rajoittaa sitä:

-Vähennä muovin kulutusta ja käytä uudelleen tai kierrätä muovia, kun voit.
-Hävitä kemialliset puhdistusaineet, öljyt ja biologisesti hajoamattomat tavarat asianmukaisesti, jotta ne eivät pääse viemäriin.
-Säilytä autosi niin, ettei se vuoda öljyä, pakkasnestettä tai jäähdytysnestettä.
-Jos sinulla on piha, harkitse maisemointia, joka vähentää valumista ja vältä torjunta-aineiden ja rikkakasvien torjunta-aineiden käyttöä.
-Jos sinulla on koira, varmista, että poimit sen jätökset maasta.